News / Press Release

S.N. Heading Notice Description Status
1
एनइए इन्जिनियरिङ्ग कम्पनी लि. को फोन नम्वर परिवर्तन भएको सुचना
2
Notice for 7th AGM of NEAEC
3
AGM Notice
4
Company adyabadhik of FY 2077/078
5
AGM Notice
6
चौथो वार्षिक साधारण सभा सम्बन्धी जरुरी सूचना
7
किमाथांका अरुण जलविद्युत आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन तयारीको लागि क्षेत्र निर्धारण सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना
8
Notice for 3rd AGM
9
घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना
10
सवारी साधन भाडामा लिनको लागि सुचिकृत हुने सम्बन्धि सूचना
11
दोस्रो वार्षिक साधारणसभा सम्बन्धि सूचना
12
अन्तर्वाता (Interview) को कार्यक्रम परिवर्तन भएको सम्बन्धि अत्यन्त जरुरी सूचना
13
सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/२०)
14
परामर्श सेवाको सूची दर्ता गर्ने सम्बन्धी सूचना (२०७५/०४/०७)
15
स्ट्रकचरल हाइड्रवपावर सिभिल इन्जिनियर / सुपरभाइजर नतीजा(२०७४/११/११)
16
EOI SEDIMENTATION STUDY AT DAM SITE OF JAGDULLA STORAGE AND / OR KIMATHANKA ARUN HYDROELECTRIC PROJECT
17
EOI MULTI CHANNEL ANALYSIS OF SURFACE WAVES IN HYDROELECTRIC PROJECTS
18
EOI SEISMIC REFRACTION TOMOGRAPHY SURVEY IN HYDROELECTRIC PROJECTS
19
REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST (EOI)
20
Expression of Interest (EOI) For DRONE MAPPING, 3-D MODELLING AND DGPS SURVEY AT Different HYDROELECTRIC PROJECT
21
Notice for REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST for Topo Survey and Sediment Study