BETAN HEP Team

 • Deepak Das Tamrakar

  Sr. Hydropower Specialist
 • Pragyan Shrestha

  Civil Engineer
 • Shreyash Raj Suwal

  Civil Engineer
 • OM BAHADUR GURUNG

  Sr. Civil Engineer